Bank Tkanek Oka w Warszawie

Bank Tkanek Oka został powołany 26 lipca 1995 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

Działalność Banku jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 — Zdrowie, dział 851 — Ochrona zdrowia, rozdział 85195 — Pozostała działalność.
Podstawą gospodarki finansowej Banku jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W latach 1995 - 2013:
Dyrektor Banku: profesor Jerzy Szaflik
Dyrektor Medyczny: docent Iwona Grabska—Liberek

Od 2013 do chwili obecnej:
Dyrektor: profesor Iwona Grabska-Liberek
Opublikował: Administrator BTO
Publikacja dnia: 13.03.2023, 13:18
Dokument oglądany razy: 15 272
Podpisał: Dorota Polak
Dokument z dnia: 08.03.2023